E-Prodavnica

Kneza Danila 4, Beograd

info@epupin.rs

011.33.40.174 / 060.36.36.652

Računarske mreže

Računarska mreža je telekomunikacioni sistem za prenos podataka koji omogućava određenom broju nezavisnih uređaja da međusobno komuniciraju. Računarski sistem je distribuiran (prostorno raspoređen) ukoliko se računarski resursi (fizički-memorija, procesori, diskovi i logički-procesi, datoteke) nalaze na više od jednog mesta.

Distribuiranim upravljanjem povezuju se resursi i koordinira aktivnost u distribuiranom sistemu.

 

Cilj distribuiranja računarskih resursa je povećanje performansi sistema i/ili povećanje pouzdanosti sistema.

 

Računarsku mrežu čine: računarski resursi, komunikacioni kanali, komunikacioni softver (protokoli, mrežni operativni sistem, koji omogućava deljenje resursa sa drugim računarskim sistemima u mreži i mrežni klijenti, koji omogućavaju radnoj stanici da u mreži pristupaju deljenim resursima) i komunikacioni hardver. Komunikacioni kanali su prenosni putevi izmedju čvorova računarske mreže, sa različitim prenosnim karakteristikama i sa različitim fizičkim prenosnim medijima. Signali se mogu prenositi bežično (radioveza, satelitski link) ili putem kablova (UTP kablovi, koaksijalni kablovi (debeli i tanki) ili optički kablovi). Režim prenosa može biti asinhroni (karakter po karakter) ili sinhroni(prenos paketa podataka).

 

Zbog složenosti izrade računarskih mreža, generalno  formiranje cena je praktično nemoguće. Da bi izračunali cenu izrade računarske mreže potrebno je da nas kontaktirate.Naši inženjeri će izaći na teren gde će utvrditi mogućnosti i želje klijenta i na osnovu toga napraviti projekat.Projektom se utvrđuje tačna cena i specifikacija uređaja koji će se koristiti na objektu, kao i rokovi za izradu mreže.Ukoliko je klijent zadovoljan ponuđenim uslovima, ispostavljamo predračun sa dogovorenom cenom.Najkasnije 48 sati po evidentiranju uplate, pristupamo radovima na objektu.

 

Za više informacija, kontaktirajte nas na telefone navedene na strani KONTAKTI.

 

E-PRODAVNICA

Povoljna kupovina IT opreme, AV opreme,

uređaja za video nadzor...

KONTAKT

Kneza Danila 4, Beograd

011.33.40.174

060.36.36.652

Radno vreme: Radnim danom od 09h do 18h, subotom od 09h do 15h

Informacije:

Finansije:

Odgovorno lice:

Servis:

Web dizajn:

Reklamacije:

Pupin Electronics © 2017