Tableti

Cenovnik usluga

Usluga Cena (RSD) Garancija
Zamena displeja i touchscreen-a 1.000,00 - 3500,00 6 meseci
Zamena touchscreen-a 500,00 - 1.500,00 -
Zamena displeja 1.000,00 - 2.000,00 -
Instalacija operativnog sistema 800,00 1 mesec
Popravka elektronike 2.000,00 12 meseci
Zamena komponenti 1.800,00 6 meseci

Sve cene su prikazane u dinarima sa uračunatim PDV-om.

Sve usluge koje nisu navedene u ovom cenovniku naplaćuju se po započetom radnom satu koji iznosi 600,00 RSD.

Cenovnik stupa na snagu 15.02.2017.